Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Więcbork

Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym

 

Gmina Więcbork  jest w trakcie sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Więcbork na lata 2017-2023, na którego opracowanie pozyskała dotację w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju. W związku z powyższym, Burmistrz Więcborka zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w  spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia  21 sierpnia 2017 r.  o godz. 1300  w sali krajeńskiej  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku przy ul. Pocztowej 2 w Więcborku. 

LPR jest dokumentem, który umożliwi Gminie odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie, przemyślanej rewitalizacji oraz umożliwi Gminie ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Spotkanie będzie składać się z dwóch części:

Cześć pierwsza przedstawienie i omówienie wstępnej koncepcji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Więcbork na lata 2017-2023.

Część druga dyskusja dotycząca obszarów zdegradowanych, rewitalizowanych  i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 

Licząc na Państwa aktywność w ostatecznym kształtowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Więcbork na lata 2017-2023 serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu.

 

Print Friendly, PDF & Email
Ulica Wodna i cześć Strzeleckiej w Więcborku po remoncie!!!
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 45

Wielkość czcionki
Kontrast