Informacje dotyczące skutków nawałnicy z 11 na 12 sierpnia 2017r.

 W związku z trudnościami w łączności wywołanymi działaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zgłoszenia o zalaniach, uszkodzeniach w budynkach mieszkalnych, gospodarczych, powalonych drzewach oraz innych sytuacjach wymagających interwencji  proszę kierować do sztabu kryzysowego zlokalizowanego w PSP Sępólno Kraj. tel. 52 388 8351.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Runowo  Zarządzeniem z dnia  12 sierpnia 2017 wprowadził bezwzględny zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Runowo.

ENEA oddział Bydgoszcz   zaleca  zwróć szczególną uwagę na kable, i  inne nierozpoznane instalacje zalegające  na trasach komunikacyjnych, turystycznych, pieszych i innych – należy je omijać do czasu usunięcia. Trudności w dostawie energii będą usuwane na bieżąco zgodnie z harmonogramem prac przyjętych przez operatora, oraz w miarę posiadanych sił i środków.

Zachowanie szczególnej ostrożności na drogach powiatu sępoleńskiego ze względu na ubytki w nawierzchni, wystające konary, nieusunięte drzewa lub inne utrudnienia spowodowane nawałnicą nocy z 11 z 12 sierpnia.

Do dnia  14 sierpnia do Gminy wpłynęło 28 zgłoszeń o uszkodzeniach budynków mieszkalnych i  ok 50  budynków gospodarczych. Powołana przez Burmistrza Więcborka komisja dokonuje oględzin budynków. Został złożony wniosek do Wojewody o udzielenie dotacji dla osób i rodzin poszkodowanych w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych z 11 na 12 sierpnia 2017r.

Osoby, których mieszkania lub domy ucierpiały w wyniku  działania niekorzystnych  zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o dotację celową na usuwanie skutków nawałnicy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku od środy 16 sierpnia 2017 r.

Print Friendly, PDF & Email
Święto Wojska Polskiego
Zakaz wstępu do lasów w Nadleśnictwie Runowo

Wielkość czcionki
Kontrast