Ankieta z propozycjami projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Więcbork

W ramach dotychczasowych prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji wyznaczono
na terenie gminy Więcbork obszar zdegradowany, który obejmuje sołectwo Sypniewo oraz obszar w Więcborku, zwany śródmieściem ( w skład, którego wchodzą ulice: Parkowa, Rybacka, Gen. Józefa Hallera, Ogrodowa, Plac Jana Pawła II, Mickiewicza, Pocztowa, Wodna, Potulickich, Zamkowa, Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego).

Lokalny Program Rewitalizacji zakłada:

  • „Przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu” ( Więcbork, ul. Mickiewicza 22)
  • „Przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na centrum kulturalno- edukacyjne wraz z Gminnym Punktem Informacji” ( Więcbork, ul. Rybacka 11 A),
  • „Przebudowę budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”( Sypniewo, ul. 29 stycznia 36).

 

Dla każdego przedsięwzięcia proszę zaproponować możliwy do zrealizowania projekt nieinwestycyjny (szkolenia, spotkania, warsztaty, zajęcia tzw. projekty „miękkie”), które będą realizowane w  wyżej wymienionych budynkach.

 

Prosimy o jak największe precyzowanie zadań/operacji, np.:

 

  • „Organizacja koncertu kolęd i pastorałek. Łączymy pokolenia”,
  • „Przeprowadzenie kursów/szkoleń z obsługi komputera dla seniorów z sołectwa Lubcza, Sypniewo, Wymysłowo”,
  • „Organizacja zajęć podnoszących kwalifikacje dla osób bezrobotnych z terenu Sołectwa Sypniewo”.
Print Friendly, PDF & Email
ARiMR - składanie oświadczeń o stratach w gospodarstwie
368 Maraton połączony ze zbiórką dla Bianki

Wielkość czcionki
Kontrast