Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Więcbork

Dnia 12 września 2017r. w sali krajeńskiej  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku przy  ul. Pocztowej 2 w Więcborku odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji  Gminy Więcbork na lata 2017-2023 (LPR).

Na spotkaniu został przedstawiony i omówiony obszar zdegradowany i rewitalizowany Gminy Więcbork.  Dyskusja dotyczyła głównie planowanych  przedsięwzięć do realizacji w ramach LPR.

Print Friendly, PDF & Email
ZMIANA OSTRZEŻENIA !!! Ostrzeżenie meteorologiczne nr 56 - silny wiatr
Przebudowa drogi - utrudnienia w ruchu

Wielkość czcionki
Kontrast