KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku:
• Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K od 1 stycznia 2018 r. będą obowiązani do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT.
• Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów, jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).
• Ministerstwo Finansów przygotowało kampanię informacyjną na temat JPK.

Od stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r. W województwie kujawsko-pomorskim liczba mikroprzedsiębiorców przekracza 67 tys. W powiecie sępoleńskim od 01.01.2018 r. do przesyłania JPK zostanie zobowiązanych 1197 przedsiębiorców a obecnie jest ich 83.
Działania te mają polepszać sytuację przedsiębiorców i wzmacniać uczciwą konkurencję. Temu służy także rozszerzenie stosowania JPK na mikrofirmy. Pomoże im to w eliminowaniu nieuczciwych kontrahentów, porządkowaniu ewidencji i ograniczy liczbę kontroli ze strony służb skarbowych.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim zachęca do testowego składnia JPK_VAT już teraz, aby mikroprzedsiębiorcy nauczyli się przesyłać plik JPK. Dzięki temu otrzymają szybszy zwrot podatku – zamiast 60 dni będzie to nawet 25 dni. Dotyczy to rozliczeń za październik, listopad i grudzień 2017 r. Przygotują się wcześniej i sprawdzą, czy ich rozliczenie jest poprawne.
Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc resortu finansów w wypełnianiu nowego obowiązku. Na nowej odsłonie strony www.jpk.mf.gov.pl, która znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, podatnicy znajdą m.in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać (w tym jak założyć bezpłatny profil zaufany eGo) i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej.
Ministerstwo Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową przygotowały szeroko zakrojoną kampanię informacyjną nt. JPK_VAT. Oprócz standardowych działań: plakatów, ulotek, listów i szkoleń dla przedsiębiorców, które przeprowadzą specjalnie przeszkoleni pracownicy administracji skarbowej, podjęto współpracę z wieloma instytucjami i urzędami których interesariuszami są mikroprzedsiebiorcy.
W listopadzie ruszy zakrojona na szeroka sklę kampania w TV, radio i Internecie. Zainteresowani będą też mogli korzystać z dedykowanej infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i uzyskać informacje w urzędach skarbowych.
JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25-go dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie. JPK_VAT to nic innego,tylko dokładne dane, odzwierciedlające ewidencję zakupu i sprzedaży.

Więcej informacji można uzyskać:
www.jpk.mf.gov.pl oraz Krajowa Informacja Skarbowa 801 055 055, 22 330 03 30.

Print Friendly, PDF & Email
Informacja
Lokalny Program Rewitalizacji

Wielkość czcionki
Kontrast