Termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku zakończona.

8 grudnia 2017 r. dokonano odbioru prac budowlanych przy termomodernizacji budynku MGOK w Więcborku. Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie strat ciepła budynku użyteczności publicznej: Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku, poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. Dzięki realizacji tej inwestycji zdecydowanie poprawiła się również estetyka elewacji frontowej budynku. Zakres robót obejmował między innymi: ocieplenie ścian, malowanie elewacji, wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej, modernizację kotłowni, budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020  w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

 

Print Friendly, PDF & Email
Spotkanie opłatkowe słuchaczy UTW - filia Więcbork
Informacja dotycząca segregacji odpadów komunalnych

Wielkość czcionki
Kontrast