Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej,
o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni tłuczniowej
do długości 0,650 km w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór dz. nr 131/1”

 

 

Przedmiotowa droga przed modernizacją miała nawierzchnię tłuczniową, z licznymi koleinami. Pas drogowy nie był właściwie zagospodarowany, miał nieregularną szerokość jezdni, ze źle funkcjonującym odwodnieniem korony drogi.

Droga ta została zakwalifikowana do modernizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej – Umowa na realizację Nr UM_RW.7152.1.121.2017
z dnia 18 maja 2017r.

Prace wykonane zostały na drodze o szerokości jezdni 3,50 m na odcinku o długości 0,650 km, z czego dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczyło odcinka o długości 0,500 km. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wykonano nawierzchnię bitumiczną realizowaną dwuwarstwowo, składającą się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywaną na istniejącej podbudowie tłuczniowej. Ponadto ze środków własnych wykonano przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 020206C relacji Zakrzewek – Nowy Dwór – Zboże z drogą powiatową nr 1129C w m. Nowy Dwór.

Prace modernizacyjne wykonywane były w terminie od 22.08.2017r. do 29.09.2017r.

Zmodernizowana droga jest jedną z głównych dróg dojazdowych do pól uprawnych
w miejscowościach Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór.

Ogólna wartość wykonanej modernizacji wyniosła 243,939,53 zł w tym ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 48 500,00 zł.

Print Friendly, PDF & Email
Ferie Zimowe z Qulturką
Dotacje na budowę studni wierconych w 2018 r.

Wielkość czcionki
Kontrast