Podpisanie umów na realizację inwestycji oświatowych

27 czerwca 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy  Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aliny Kruk podpisał umowy
o dofinansowanie dwóch projektów na realizację inwestycji oświatowych pn.„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu” oraz projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzewku”.

Projekty są współfinansowane ze środków rezerwowych wojewody kujawsko – pomorskiego. 

W ramach inwestycji zostaną wykonane niezbędne roboty budowlane związane z: termomodernizacją dachu, termomodernizacją ścian (ocieplenie, siatkowanie, gładź tynkarska, struktura, malowanie), wymianą części stolarki okiennej, wymianą stolarki drzwiowej, wymianą obróbek blacharskich, wymianą instalacji odgromowej, pozostałymi robotami budowlanymi.

Inwestycje zostaną zakończone w całości w 2018 roku. Termomodernizacja budynków szkół w stopniu ogólnym poprawi jakość infrastruktury społecznej. Ponadto użytkowanie zmodernizowanej infrastruktury oświatowej pozwoli na poprawę jakości świadczenia usług edukacyjno – oświatowych. 

Zdjęcie: źródło http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email
Informacja o dofinansowaniu projektu Chóru "Lutnia" z Więcborka
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Wielkość czcionki
Kontrast