Informacja dotycząca ul. 28 Stycznia – Rodziny Ulmów

WSA w Bydgoszczy uchyla Zarządzenie Zastępcze Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 397/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Więcborku z 28 Stycznia na Rodziny Ulmów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi Gminy Więcbork na zarządzenie zastępcze Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. nr 397/2017 w przedmiocie nadania nazwy ulicy w Więcborku uchylił zaskarżone zarządzenie zastępcze. Sąd w krótkim uzasadnieniu ustnym przychylił się do argumentacji przedstawionej przez Gminę Więcbork.

W praktyce oznacza to przywrócenie nazwy ulicy 28 Stycznia w Więcborku.

Wyrok nie jest prawomocny, każdej ze stron przysługuje środek odwoławczy. O dalszym stanie prawnym tej sprawy będziemy informować na bieżąco.

 

Print Friendly, PDF & Email
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
Informacja dot. dyżuru poselskiego

Wielkość czcionki
Kontrast