Dofinansowanie

Burmistrz Więcborka, informuję iż, ogłasza nabór wniosków mieszkańców gminy Więcbork na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Dofinansowanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (50%)  i środków gminy Więcbork (50%).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie od 11 do 28 lutego 2019r. Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych decyduje kolejność składanych wniosków. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.bip.wiecbork.pl (zakładka: utylizacja azbestu) lub w Urzędzie Miejskim w Więcborku, pokój nr 21. Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Dróg Urzędu Miejskiego w Więcborku.

 

Print Friendly, PDF & Email
Serwis informacyjny Gminy Więcbork - styczeń '2019
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13/2019 - Oblodzenie

Wielkość czcionki
Kontrast