Komunikaty 2017 r.

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sępólnie Kraj. przekazujemy pismo dot. stosowania środków zapobiegawczych związanych z wystąpieniem ptasiej grypy.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim po zapoznaniu się z protokołem pobrania próbek wody nr L.HK 6/2017/8/17 z dnia 7 marca 2017r. pobranej w ramach monitoringu kontrolnego z wodociągu publicznego: w Więcborku należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku oraz ze sprawozdaniami z badań nr LHK 6010-29/17 (Hydrofornia), LHK 6010-30/17 (Szkoła Podstawowa w Więcborku), LHK 6010-31/17 (Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku) wykonanych przez PSSE w Nakle n. Not. stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast