Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Centrum Projektów Cyfrowa Polska ogłosiło nabór wniosków na pozyskanie grantu w ramach Cyfrowej Gminy – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Gminy mogą aplikować o środki na zakup:

  1. nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w wyjątkowych przypadkach możliwy jest zakup komputera powyżej 3.500,00 zł oraz tabletu powyżej 1.500,00 zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  2. ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
  3. usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Jednym z kryterium umożliwiającym ubieganie się o środki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do szkół oraz oświadczeń uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność dotyczących udziału w projekcie.

Niezbędne dokumenty można pobrać ze strony internetowej Gminy Więcbork (wzory poniżej) lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Więcborku

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o weryfikację możliwości ubiegania się o dofinansowanie poprzez zapoznanie się z treścią załączonych oświadczeń oraz w przypadku spełnienia łącznie warunków ujętych w punkcie 2 oświadczeń, uzupełnienie danych i przekazanie dokumentów osobiście do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Więcborku , ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork w godzinach pracy urzędu.

Z uwagi na krótki termin naboru wniosków, zwracamy się z prośbą o przedłożenie kompletnych oświadczeń w terminie do dnia 27.10.2021r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 3895207. Osobą do kontaktu jest Pan Jacek Masztakowski.

Do oświadczeń prosimy dołączyć kserokopię dokumentu poświadczającego, że członek rodziny pracował niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie PPGR.

Załączniki:

zdjęcie wyróżniające pobrane z portalu www.telepolis.pl

Print Friendly, PDF & Email
Nagrody dla nauczycieli z gminy Więcbork
Kolejny odcinek cyklu "Mała gmina - wielkie pasje"

Wielkość czcionki
Kontrast