Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ WIĘCBORKA INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ  OGŁOSZONY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości  gruntowej – rolnej: dz. nr 511 obręb Witunia o pow. 1.13 ha. Użytki i klasa bonitacyjna wg rejestru gruntów: RIVb.

Przetarg odbędzie się – 10 grudnia 2021 r. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, jeżeli wpłacą wadium (do 07 grudnia 2021 r.).

https://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/
Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Więcborku, I piętro, pok. nr 13 lub telefonicznie pod nr 52 3895 213.

Print Friendly, PDF & Email
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 145 - oblodzenie
Harmonogram szczepień na terenie Gminy Więcbork

Wielkość czcionki
Kontrast