Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2022 r., od dnia 9 marca 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 10% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Print Friendly, PDF & Email
Razem dla Ukrainy
Ważne zmiany dotyczące umów o pomocy przy zbiorach zawieranych z obywatelami Ukrainy

Wielkość czcionki
Kontrast