Transmisja

W dniu dzisiejszym o godzinie 12.00 odbędzie się posiedzenie XLV Sesji Rady Miejskiej w Więcborku, transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem sesji, aby rozpocząć odbiór proszę kliknąć w poniższy link:

LINK

W razie problemów z połączeniem prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnej wybranej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku.
 4. Złożenie ślubowania przez radną wybraną w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku.
 5. Przedstawienie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Więcborku.
 7. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 8. Informacja Burmistrza Więcborka o pracy w okresie między sesjami.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Działania Promocyjne Gminy Więcbork w roku 2021.
 12. Informacja Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Punktów Filialnych na temat realizacji zadań w roku 2021 i prezentacja planowanych przedsięwzięć na rok 2022.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
  i demograficznej za 2021r.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Więcbork.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na plaży przy Jeziorze Konicznym w miejscowości Lubcza.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Więcbork.
 17. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku.
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Więcborku.
 19. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Więcborku.
 • Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2022.
 • Przyjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie.
Print Friendly, PDF & Email
Wojewoda Kujawsko-Pomorski w Więcborku
Ostatnie trzynastki ZUS wypłaci przed majówką

Wielkość czcionki
Kontrast