Trwają zapisy na XI Bieg Pamięci Karolewo – Więcbork

Zapraszamy biegaczy do wzięcia udziału w XI Biegu Karolewo-Więcbork, dystans – 10 km. Bieg obędzie się 24 września 2022 r.

Organizatorem zawodów jest Ognisko TKKF Wodnik Więcbork oraz Burmistrz Więcborka. Zadanie dofinansowane jest ze środków gminy Więcbork. Sponsorem generalnym zawodów jest firm RONET  Sp. z o.o. z Więcborka.

Szczegółowe informacje oraz panel zapisów znajdują się pod poniższym linkiem: https://foxter-sport.pl/xi-bieg-pamieci-karolewo-wiecbork-2022

a tak prezentują się tegoroczne medale…

Zachęcamy wszystkich uczestników biegu do zapoznania się z regulaminem:

XI BIEG PAMIĘCI KAROLEWO-WIĘCBORK

24.09.2022

1. Cel

• Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.

• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

• Upamiętnienie ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego w Karolewie.

• Promocja miasta i gminy Więcbork.

2. Organizator

• Organizatorami biegu są:

– Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Wodnik” w Więcborku,

– Burmistrz Więcborka.

3. Termin i miejsce

• Bieg odbędzie się w dniu 24 września 2022 roku.

• Start przy kaplicy w Karolewie.

• Meta, biuro zawodów i szatnie będą znajdowały się na Stadionie Miejskim w Więcborku przy ul. Sportowej.

4. Trasa, dystans i godziny startu

• Do pokonania jest 10 km na trasie Karolewo – Więcbork.

• Trasa nie posiada atestu PZLA.

• Trasa w 90% biegnie przez nawierzchnie asfaltowe.

• Start zawodów planowany jest przy kaplicy w Karolewie o godzinie 10:00. Trasa biegu będzie prowadziła przez wsie Jastrzębiec, Śmiłowo, następnie w Więcborku przez ulice Powstańców Wielkopolskich, Zamkową, Potulickich, Promenadę, Strzelecką i Sportową.

• Meta usytuowana zostanie na Stadionie Miejskim w Więcborku.

• Trasa oznaczona będzie co 1 km.

• Na 5 kilometrze i na mecie biegu wydawana będzie woda.

5. Bezpieczeństwo

• Bieg będzie rozgrywany w otwartym ruchu kołowym. Dlatego też organizatorzy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i poruszanie się po lewej stronie jezdni.

• Organizator zapewnia opiekę ratowników medycznych na trasie oraz na mecie.

• Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników, zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

6. Limit i pomiar czasu

• Limit czasu wynosi 1,5 h dla biegaczy i 2,5 h dla maszerujących

• Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są zejść z trasy.

• Pomiar czasu będzie odbywał się systemem elektronicznym, za pomocą zwrotnych chipów montowanych do stopy.

7. Warunki uczestnictwa:

• Udział w biegu może wziąć każdy, kto:

– Do 20 września 2022 roku zgłosił swój start poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.foxter-sport.pl lub w Biurze Zawodów w dniu zawodów,

– Do 24 września 2022 roku ukończył 16 rok życia (osoby niepełnoletnie zobowiązane będą do przedstawienia w Biurze Zawodów, w dniu biegu, zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach),

– Posiada aktualne badania lekarskie lub podpisał formularz (dostępny w Biurze Zawodów) o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.

• Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

• Biuro Zawodów będzie mieściło się na Stadionie Miejskim w Więcborku przy ul. Sportowej. Biuro będzie otwarte w dniu zawodów, w godzinach 7:00-8:45.

• Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy umieszczony na piersi oraz chip przymocowany do stopy.

• Brak numeru startowego i/lub chipa powoduje dyskwalifikację zawodnika.

8. Świadczenia

• Każdy startujący przed biegiem otrzyma numer startowy, chip.

• Na 5 kilometrze zorganizowany zostanie bufet wyposażony w wodę niegazowaną.

• Na mecie każdy zawodnik otrzyma: pamiątkowy medal.

Program zawodów:

7:00-8:45 – weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów na Stadionie Miejskim w Więcborku, przy ul. Sportowej.

8:45 – wyjazd autokarów ze Stadionu Miejskiego w Więcborku na start do Karolewa

9:30 – złożenie kwiatów na grobach pomordowanych i uczczenie ofiar minutą ciszy.

9.45 – START zawodników maszerujących

10:00 – start ostry.

10:35 – pierwsi zawodnicy na mecie.

11:15 – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców.

9. Zgłoszenia

• Imienne zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnianie formularza zgłoszeniowego na stronie www.foxter-sport.pl do dnia 20 września 2022 r. do północy, w Biurze Zawodów w dniu zawodów lub do momentu dokonania wpłaty przez dwusetnego zawodnika.

• Opłata startowa wynosi:

– 30 zł do dnia 5 września 2022 roku,

– 40 zł od dnia 6 – 19 września 2022 roku

– 50 zł w dniu zawodów 24 września 2022 roku w Biurze Zawodów.

Miejsce na liście startowej zawodów przydzielone zostanie dopiero po opłaceniu opłaty startowej.        O kolejności wpisania na listę startową decydować będzie moment zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym organizatora. Jeśli nie zostanie osiągnięty limit opłaconych zawodników zapisanych poprzez zapisy internetowe decyduje kolejność wniesienia opłaty w Biurze Zawodów w dniu zawodów.

• Organizator ustala limit 150 opłaconych zawodników biegnących i dodatkowo 50 zawodników Nordic Walking lub po prostu maszerujących (organizator zastrzega sobie prawo regulowania limtów zawodników …bieg – marsz w zależności od potrzeb w limicie ogólnym 200 zawodników).

  • Bieg dofinansowany jest ze środków Burmistrza Więcborka, Urzędu Marszałkowskiego oraz sponsorów.

10. Klasyfikacje i nagrody

• Prowadzone będą następujące klasyfikacje w biegach:

– Generalna– kobiet i mężczyzn.

– Najlepsi więcborczanie, najlepsze więcborczanki (w tej klasyfikacji będą brani pod uwagę wszyscy, którzy podczas rejestracji zadeklarują, że są mieszkańcami gminy Więcbork i zaznaczą to w odpowiednim miejscu podczas zgłoszenia do zawodów).

– Wiekowa kobiet i mężczyzn: 16-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60- lat.

• W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn pierwszych trzech zawodników otrzyma: puchar oraz nagrodę finansową (I miejsce – 500zł, II miejsce – 400zł, III miejsce – 300zł).

• Trzech najlepszych zawodników klasyfikacji najlepsi więcborczanie i najlepsze więcborczanki otrzyma puchar oraz nagrodę finansową (I miejsce – 300zł, II miejsce – 200zł, III miejsce – 100zł).

• Trzech najlepszych zawodników każdej kategorii wiekowej otrzyma pamiątkowe puchary/statuetki.

• Nagrody nie dublują się. Wyjątki stanową:

– klasyfikacja „najlepsi więcborczanie”, „najlepsze więcborczanki”.

Dla zawodników maszerujących przewidziana jest kategoria open:

Pierwszych trzech zawodników otrzyma puchary.

Po zakończeniu biegu i dekoracji z pośród wszystkich, którzy ukończyli bieg i chód odbędzie się losowanie nagród rzeczowych oraz nagrody głównej (niespodzianka).

11. Postanowienia końcowe

  • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  • Uczestnicy biegu nie są w żaden sposób ubezpieczeni przez organizatorów.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
  • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego.

Print Friendly, PDF & Email
Utrudnienia w ruchu drogowym
Konsultacje społeczne

Wielkość czcionki
Kontrast