KOMUNIKAT

dla rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów, którzy otrzymali komputery/laptopy/tablety w ramach Grantu PPGR

W związku z realizacja programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym oraz w oparciu o zapisy pkt 7 Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, proszę o złożenie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Więcborku w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2024 r. oświadczenia o wykorzystaniu sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.

Formularz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej Gminy Więcbork oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Print Friendly, PDF & Email
Serwis informacyjny miasta i gminy Więcbork- maj '2024
Parada Postaci Bajkowych - zmiana miejsca

Wielkość czcionki
Kontrast