Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Burmistrz Więcborka zaprasza organizacje pozarządowe/ podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zastanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.

 

Print Friendly, PDF & Email
Zmodernizowana droga - Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór.
Wieczór kolęd w Kościele Parafialnym w Więcborku

Wielkość czcionki
Kontrast