Powołanie komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Rolnicy z Gminy Więcbork,

Burmistrz Więcborka informuje, iż na mocy Zarządzenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 sierpnia br.  została powołana komisja do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – huraganu, deszczu nawalnego oraz gradu w sierpniu 2017roku  na terenie gminy Więcbork.

Komisja do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód będzie szacować straty tylko i wyłącznie w/w zakresie.

        W związku z powyższym w terminie do 11 września 2017r. można składać wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych w/w klęską.

        Druki wniosków, które  należy składać w Urzędzie Miejskim  w  Więcborku w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Dróg pokój nr 21 II piętro dostępne są u sołtysów oraz w Urzędzie Miejskim w Więcborku.

Bliższych informacji udziela Tomasz Fifielski tel. 608 041 665 lub 52 3895 220.

 

                                                        Z poważaniem

 Burmistrz Więcborka

       Waldemar Kuszewski

Print Friendly, PDF & Email
Dożynkowa Msza Św.
Ulica Bolesława Krzywoustego w Więcborku po remoncie!!!

Wielkość czcionki
Kontrast