INFORMACJA O KONSULTACJACH

PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018.

 

  1. PRZEDMIOT KONSULTACJI.

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Gminy Więcbork
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. Celem konsultacji jest zebranie uwag i wniosków do projektu Programu.

 

  1. TERMIN KONSULTACJI.

Uwagi i wnioski do projektu Programu składać można od dnia 16 listopada 2017 r.
do dnia 23 listopada 2017 r
. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 24 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku.

  1. FORMY KONSULTACJI 

–   konsultacje pisemne,

–   przyjmowanie uwag w siedzibie urzędu,

–   przyjmowanie uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej,

– publikacja tekstu projektu programu na stronie internetowej
http://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info, www.wiecbork.pl,

–   korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii,

– spotkanie

 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu  Konsultacji uwagi i wnioski przyjmowanie będą
na formularzu konsultacyjnym., który można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej bip@wiecbork.pl, złożyć osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać listownie na adres Urzędu.

 

Opinie anonimowe nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

  1. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONO PROJEKT DOKUMENTU

Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacji jest dostępny na stronie http://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info i www.wiecbork.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Więcborku, pok. Nr 2.

 

  1. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI

Referat Organizacyjny – Urząd Miejski w Więcborku, parter, p. nr 2

 

 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji:

 

Print Friendly, PDF & Email
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.
Spotkanie z przedszkolakami

Wielkość czcionki
Kontrast