Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel Zespołu Szkół w Pęperzynie im. Marii Konopnickiej – Elżbieta Musiał po stażu zakończonym pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną zarządzeniem Burmistrza Więcborka z dnia 15 lipca 2016r. otrzymała akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Elżbieta Musiał odebrała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z rąk Burmistrza Więcborka Waldemara Kuszewskiego 1 września br. W spotkaniu udział wzięła Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej Danuta Zawidzka.

Po uroczystości burmistrz  pogratulował Pani Elżbiecie i życzył samych sukcesów zawodowych w pracy dydaktyczno – wychowawczej w nowym roku szkolnym 2016/2017.

 

Print Friendly, PDF & Email
Zbiórka zużytego sprzętu RTV I AGD oraz odpadów wielkogabarytowych
Wspólne czytanie "Quo vadis" w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku

Wielkość czcionki
Kontrast