Przebudowa drogi wewnętrznej na Os. Piastowskim w Więcborku

15 marca 2018 r. Burmistrz Więcborka w imieniu Gminy Więcbork podpisał umowy, których przedmiotem jest zamówienie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na Os. Piastowskim w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – ul. W. Łokietka.

Stanowi ono kontynuację zadań realizowanych w latach poprzednich – ostatni odcinek sieci kanalizacji i drogi.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje 2 zadania (części):

Część 1 Zamówienia: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Os. Piastowskim w Więcborku – ul. W. Łokietka,

Część 2 Zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej na Os. Piastowskim w Więcborku – ul. W. Łokietka.

Wykonawcą Części 1 Zamówienia – robót sanitarnych, obejmujących budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie drogi wewnętrznej – ul. W. Łokietka jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o., natomiast Wykonawcą Części 2 Zamówienia – robót drogowych, obejmujących przebudowę drogi wewnętrznej – ul. W. Łokietka jest Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski z siedzibą w Tucholi.

Print Friendly, PDF & Email
Bezpłatne szczepienie ochronne dla dzieci z rocznika 2013-2016

Wielkość czcionki
Kontrast