Susza na terenie Gminy Więcbork

Rolnicy z Gminy Więcbork

 

Burmistrz Więcborka informuje, że wystąpił do  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o  powołanie komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – Susza na terenie gminy Więcbork.

Komisja do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód będzie szacować straty tylko i wyłącznie w/w zakresie.

W związku z powyższym w terminie do 6 lipca 2018r. można składać wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych w/w klęską.

Druki wniosków dostępne są u sołtysów oraz w Urzędzie Miejskim w  Więcborku, które  należy składać w Urzędzie Miejskim  w  Więcborku  w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Dróg pokój nr 21 II piętro.

Bliższych informacji udziela Tomasz Fifielski tel. 608 041 665  lub 52 3895 220.

 

 Z poważaniem

 Burmistrz Więcborka

Waldemar Kuszewski

 

 

Wniosek:

 

Print Friendly, PDF & Email
Relacja z III Festiwalu Piosenki Turystycznej dla Osób Niepełnosprawnych
Taryfy - ZGK Sp. z o.o. w Więcborku

Wielkość czcionki
Kontrast