Dofinansowanie zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 28 czerwca 2018 r. w Toruniu Zastępca Burmistrza Więcborka Pan Jacek Masztakowski w imieniu Burmistrza Więcborka Pana Waldemara Kuszewskiego oraz Pani Beata Włodarczyk
w imieniu Skarbnika Gminy Pani Aliny Kruk podpisali umowę na dofinansowanie zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Gmina w ramach w/w Funduszu otrzymała dotację celową na doposażenie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Więcbork, w wysokości 56 961,63 zł, wkład własny: 575,37 zł.

W ramach w/w środków Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Więcborku, Sypniewie, Suchorączku, Lubczy Runowie, Zabartowie i Zakrzewku zostaną doposażone w sprzęt ratownictwa medycznego do udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków oraz sprzęt ratownictwa technicznego, wykorzystywany w akcjach ratowniczych w wypadkach drogowych.

Print Friendly, PDF & Email
Gmina Więcbork podpisała umowy na termomodernizację budynków placówek oświatowych
Nowe mieszkania komunalne w naszej gminie

Wielkość czcionki
Kontrast