Ulica Dworcowa w zasobach Gminy Więcbork

Dnia 12 lutego 2019 r. w gabinecie Burmistrza Więcborka został podpisany akt notarialny przed notariuszem Aleksandrą Radzińską przez Zastępcę Dyrektora Oddziału do spraw Obrotu Nieruchomościami w PKP S.A. Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku – Andrzeja Włodarskiego, Naczelnika Wydziału Współpracy z Samorządami PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku – Barbarę Lange oraz Zastępcę Burmistrza Więcborka – Jacka Masztakowskiego. Na mocy aktu notarialnego Gmina Więcbork nieodpłatnie przejęła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnym 175/1 i 286/1 obręb Więcbork 2 – stanowiących ulicę Dworcową w Więcborku. Informujemy, że przejęcie przedmiotowych nieruchomości to efekt kilkuletnich starań władz Więcborka. Przedmiotowe nieruchomości przed przekazaniem były geodezyjnie wydzielone  i wyłączone z ewidencji terenów zamkniętych. Ponadto przekazanie było możliwe po przeprowadzeniu procedur obowiązujących w PKP S.A. (uzgodnienia ze Spółkami z Grupy PKP). Ostatecznie nieruchomości zostały wycenione i podpisany został protokół uzgodnień w sprawie warunków nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Gminy Więcbork prawa użytkowania wieczystego działek. Ostatnim elementem był odpowiedni kurs euro umożliwiający w danym dniu podpisanie umowy. Gmina Więcbork na I etap przebudowy ulicy Dworcowej w budżecie na 2019 r. przewidziała 400 tysięcy.

Print Friendly, PDF & Email
Haft Krajeński w Więcborku i jego pionierki
Bal Sportu i Kultury w programie "W Borach i na Krajnie"

Wielkość czcionki
Kontrast