Transmisja

W trybie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 28 uchwały Nr XLVII/354/18 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork, zwołuję XLVIII Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Więcborku, która odbędzie się 19.07.2022r. /WTOREK/ o godz. 16:00 w sali Centrum Aktywności Seniora przy ul. Mickiewicza 22B w Więcborku.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
  5. Zakończenie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – w Więcborku mgr Anna Łańska

Print Friendly, PDF & Email
Pierwsza transza pieniędzy z programu „Dobry Start” trafiła na konta rodziców
Ostrzeżenia meteorologiczne

Wielkość czcionki
Kontrast