Obchody Gminnego Dnia Strażaka

            W dniu 6 maja 2023 roku strażacy ochotnicy gminy  Więcbork uroczyście obchodzili swoje święto podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka w Więcborku. Jak co roku w programie uroczystości zaplanowano przemarsz strażaków, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości przy dźwiękach  Więcborskiej Orkiestry Dętej z placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Więcborku, ulicami Pocztową i Mickiewicza do kościoła , a następnie po Mszy św. na plac przy strażnicy OSP w Więcborku przy ul. Strzeleckiej. Jednak z uwagi na warunki pogodowe spowodowane ciągłymi opadami deszczu trzeba było  zrezygnować z przemarszu. Uroczystość rozpoczęto przejazdem wozów bojowych na sygnałach dookoła miasta, po czym stanęli w pobliżu kościoła gdzie odprawiona została Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin oraz za dusze zmarłych strażaków. Po Mszy św. wszyscy udali się ulicami: Gen.J.Hallera i Strzelecką do sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcborku gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości:

Wśród zaproszonych gości byli: Wicestarosta Sępoleński – dh Andrzej Marach, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie – mł.bryg. Dariusz Chylewski, radny Rady Powiatu Sępoleńskiego – dh Tomasz Fifielski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku – pani Anna Łańska, Burmistrz Więcborka – pan Waldemar Kuszewski, Zastępca Burmistrz Więcborka – pan Jacek Masztakowski, inspektor Urzędu Miejskiego w Więcborku – pani Ewa Kiestrzyn-Kobus, Komendant Powiatowy Policji – pan Paweł Zawada, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Więcborku – pan Roman Starzecki, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Więcborku – pan Miłosz Oczki, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku – pani Joanna Soja-Tońska, ks.Adam Andrzejczak – proboszcz Parafii w Więcborku.

 Oficjalną część uroczystości  rozpoczęło wprowadzenie na salę przez dh Ireneusza Balcera – gminnego komendanta Związku OSP RP pocztów sztandarowych, po czym odegrano Hymn Państwowy w wykonaniu Więcborskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją pana Dariusza Sobieralskiego, następnie komendant gminny złożył dh. Teresie Dropinskiej – prezes Zarządu Oddziału Miejsko -Gminnego Związku OSP RP w Więcborku meldunek o gotowości strażaków gminy Więcbork do uroczystego apelu z okazji gminnych obchodów Dnia Strażaka..

             Przemówienie okolicznościowe do strażaków wraz z podziękowaniem za ich ofiarną służbę, poświęcenie, otwarte serca na rzecz drugiego człowieka wygłosiła prezes Zarządu Oddz. MG Związku OSP RP –         dh. Teresa Dropinska.

             Następnie głos zabrali: Wicestarosta Sępoleński – pan Andrzej Marach, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim – mł.bryg. Dariusz Chylewski,  Burmistrz Więcborka – pan Waldemar Kuszewski i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku – pani Anna Łańska oraz Komendant Powiatowy Policji – pan Paweł Zawada, którzy podziękowali strażakom za ich ofiarność i zaangażowanie, za wzorową służbę i profesjonalizm, za współpracę, jednocześnie życząc im wszystkiego co najlepsze oraz bezpiecznych i skutecznych akcji ratowniczych na rzecz lokalnej społeczności.

               Po części oficjalnej wysłuchano koncertu Więcborskiej Orkiestry Dętej, która działalność swoją prowadzi przy MGOK w Więcborku

              W ramach poczęstunku nie zabrało również strażackiej grochówki, a przy kawie i pysznych wypiekach w spokoju, bez alarmowej syreny, miło spędzono czas.

Print Friendly, PDF & Email
INFORMACJA
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Wielkość czcionki
Kontrast