INFORMACJA

W dniu 31 maja 2023r. podczas obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Więcborku procedowany będzie Raport o Stanie Gminy Więcbork. Zgodnie z art. 28aa ust.6 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabrać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Print Friendly, PDF & Email
Remont ul. Brzozowej w Więcborku
Obchody Gminnego Dnia Strażaka

Wielkość czcionki
Kontrast