Zapisy na XII BIEG PAMIĘCI KAROLEWO

Zapraszamy biegaczy do wzięcia udziału w XII Biegu Karolewo pod patronatem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, dystans – 10 km. Bieg obędzie się 16 września 2023 roku.

Organizatorem zawodów jest MGLKS “GROM” Więcbork oraz Burmistrz Więcborka. Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz gminy Więcbork. Sponsorem generalnym zawodów jest firm RONET  Sp. z o.o. z Więcborka.

Szczegółowe informacje oraz panel zapisów znajdują się pod poniższym linkiem: https://foxter-sport.pl/xii-bieg-pamieci-karolewo-wiecbork-2023

Tak prezentują się tegoroczne medale:

REGULAMIN – XII BIEG PAMIĘCI KAROLEWO-WIĘCBORK
16.09.2023


1. Cel
• Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.
• Upamiętnienie ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego w Karolewie.
• Promocja miasta i gminy Więcbork.

2. Organizator
• Organizatorami biegu są:
– Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „GROM” Więcbork,
– Burmistrz Więcborka

3. Termin i miejsce
• Bieg odbędzie się w dniu 16 września 2023 roku.
• Start przy kaplicy w Karolewie.
• Meta, biuro zawodów i szatnie będą znajdowały się na Stadionie Miejskim w Więcborku przy ul. Sportowej.

4. Trasa, dystans i godziny startu
• Do pokonania jest 10 km na trasie Karolewo – Więcbork.
• Trasa nie posiada atestu PZLA.
• Trasa w 90% biegnie przez nawierzchnie asfaltowe.
• Start zawodów planowany jest przy kaplicy w Karolewie:
o godzinie 9:45 START – zawodnicy maszerujący;
o godzinie 10:00 START – zawodnicy biegnący.
• Trasa biegu będzie prowadziła przez wsie Jastrzębiec, Śmiłowo, następnie w Więcborku przez ulice Powstańców Wielkopolskich, Zamkową, Potulickich, Promenadę, Strzelecką i Sportową.
• Meta usytuowana zostanie na Stadionie Miejskim w Więcborku. • Trasa oznaczona będzie co 1 km.
• Na 5 kilometrze i na mecie biegu wydawana będzie woda.

5. Bezpieczeństwo
• Bieg będzie rozgrywany w otwartym ruchu kołowym. Dlatego też organizatorzy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i poruszanie się po lewej stronie jezdni.
• Organizator zapewnia opiekę ratowników medycznych na trasie oraz na mecie.
• Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników, zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

6. Limit i pomiar czasu
• Limit czasu wynosi 1,5 h dla biegaczy i 2 h dla maszerujących
• Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są zejść z trasy.
• Pomiar czasu będzie odbywał się systemem elektronicznym, za pomocą zwrotnych chipów
montowanych do stopy.

7. Warunki uczestnictwa:
• Udział w biegu może wziąć każdy, kto:
– do 10 września 2023 roku zgłosił swój start poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.foxter-sport.pl lub w Biurze Zawodów w dniu zawodów,
– do 16 września 2023 roku ukończył 16 rok życia (osoby niepełnoletnie zobowiązane będą do przedstawienia w Biurze Zawodów, w dniu biegu, zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach),
– posiada aktualne badania lekarskie lub podpisał formularz (dostępny w Biurze Zawodów) o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
• Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
• Biuro Zawodów będzie mieściło się na Stadionie Miejskim w Więcborku przy ul. Sportowej. Biuro będzie otwarte w dniu zawodów, w godzinach 7:00-8:45.
• Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy umieszczony na piersi oraz chip przymocowany do stopy.
• Brak numeru startowego i/lub chipa powoduje dyskwalifikację zawodnika.

8. Świadczenia
• Każdy startujący przed biegiem otrzyma numer startowy, chip.• Na 5 kilometrze zorganizowany zostanie bufet wyposażony w wodę niegazowaną.
• Na mecie każdy zawodnik otrzyma: pamiątkowy medal.

Program zawodów:
7:00-8:45 – weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów na Stadionie Miejskim w
Więcborku, przy ul. Sportowej.
8:45 – wyjazd autokarów ze Stadionu Miejskiego w Więcborku na start do Karolewa
9:30 – złożenie kwiatów na grobach pomordowanych i uczczenie ofiar minutą ciszy.
9.45 – START zawodników maszerujących;
10:00 – START OSTRY;
10:35 – pierwsi zawodnicy na mecie;
11:45 – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców.

9. Zgłoszenia
• Imienne zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnianie formularza zgłoszeniowego na stronie www.foxter-sport.pl do dnia 14 września 2023 r. do północy, w Biurze Zawodów w dniu zawodów lub do momentu dokonania wpłaty przez dwusetnego zawodnika.
• Opłata startowa wynosi:
– 35 zł do dnia 1 września 2023 roku,
– 40 zł od dnia 2 – 14 września 2023 roku
– 50 zł w dniu zawodów 16 września 2023 roku w Biurze Zawodów.
Miejsce na liście startowej zawodów przydzielone zostanie dopiero po opłaceniu opłaty startowej. O kolejności wpisania na listę startową decydować będzie moment zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym organizatora. Jeśli nie zostanie osiągnięty limit opłaconych
zawodników zapisanych poprzez zapisy internetowe decyduje kolejność wniesienia opłaty w Biurze Zawodów w dniu zawodów.
• Organizator ustala limit 150 opłaconych zawodników biegnących i dodatkowo 50 zawodników Nordic Walking lub po prostu maszerujących (organizator zastrzega sobie prawo regulowania limtów zawodników …bieg – marsz w zależności od potrzeb w limicie ogólnym
200 zawodników).
• Bieg dofinansowany jest ze środków Burmistrza Więcborka, Urzędu Wojewódzkiego oraz sponsorów.

10. Klasyfikacje i nagrody

• Prowadzone będą następujące klasyfikacje w biegach:
– Generalna– kobiet i mężczyzn.
– Najlepsi więcborczanie, najlepsze więcborczanki (w tej klasyfikacji będą brani pod uwagę wszyscy, którzy podczas rejestracji zadeklarują, że są mieszkańcami gminy Więcbork i zaznaczą to w odpowiednim miejscu podczas zgłoszenia do zawodów).
– Wiekowa kobiet i mężczyzn: 16-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60- lat.
• W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn pierwszych trzech zawodników otrzyma:
puchar oraz nagrodę finansową (I miejsce – 500zł, II miejsce – 400zł, III miejsce – 300zł).
• Trzech najlepszych zawodników klasyfikacji najlepsi więcborczanie i najlepsze więcborczanki otrzyma puchar oraz nagrodę finansową (I miejsce – 300zł, II miejsce – 200zł, III miejsce – 100zł).
• Trzech najlepszych zawodników każdej kategorii wiekowej otrzyma pamiątkowe puchary/statuetki.
• Nagrody nie dublują się. Wyjątki stanową:
– klasyfikacja „najlepsi więcborczanie”, „najlepsze więcborczanki”.
Dla zawodników maszerujących przewidziana jest kategoria: – generalna– kobiet i mężczyzn.
Pierwszych trzech zawodników otrzyma puchary.
Po zakończeniu biegu i dekoracji z pośród wszystkich, którzy ukończyli bieg i chód odbędzie się losowanie nagród rzeczowych oraz nagrody głównej (niespodzianka).

11. Postanowienia końcowe
• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Uczestnicy biegu nie są w żaden sposób ubezpieczeni przez organizatorów.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
• Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego.

Print Friendly, PDF & Email
Kondolencje
Święto Plonów w Gminie Więcbork

Wielkość czcionki
Kontrast