Konkurs fotograficzny Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

Regulamin konkursu fotograficznego pod nazwą „Krajeński Park Krajobrazowy w obiektywie”

Dyrekcja Krajeńskiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Więcborku ogłasza konkurs fotograficzny dla dzieci, młodzieży i dorosłych pod nazwą „Krajeński Park Krajobrazowy w obiektywie”

Warunki uczestnictwa są następujące :

 1. W konkursie mogą uczestniczyć chętni zajmujący się amatorsko fotografowaniem przyrody
 2. Tematem konkursu jest środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

Fotografia może obejmować następujące tematy:

– rośliny wiosną, latem, jesienią i zimą ze szczególnym zwróceniem uwagi na rośliny rzadkie i chronione,

– zwierzęta leśne,

– pory roku w  Krajeńskim Parku Krajobrazowym,

– makrofotografie (np. rośliny, owady itp.),

– miejsca niezwykłe,

– rzeki, cieki wodne, jeziora,

– krajobraz,

– zabytki.

 1. Na konkurs można przysłać prace dotychczas niepublikowane w limicie 10 sztuk.

4.Oceniane będą zdjęcia w formacie nie mniejszym niż 15×20 cm.

 1. Należy dołączyć oryginalne pliki cyfrowe w formacie TIFF lub JPG w wielkości nie mniejszej niż A5/300 dpi
 2. Zdjęcia nie mogą być poddawane jakiejkolwiek obróbce komputerowej za wyjątkiem maszynowej korekty przy wykonaniu odbitki.
 3. Zdjęcie należy podpisać:

-tytuł zdjęcia,

-datę i miejsce gdzie zostało wykonane,

-godło składające się z 5 liter i 5 cyfr.

-w odrębnej kopercie oznaczonej tym samym godłem umieszczamy dane osobowe autora tzn. imię, nazwisko, wiek i adres ( numer tel. bądź adres e-mail). Dołączamy także wypełnione oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie nadesłanych zdjęć do publikacji Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Oświadczenie dostępne jest na stornie internetowej parku oraz pod adresem http://kpk.bip.gmina.pl

 1. Termin nadesłania prac do 27 października 2017 roku. (decyduje data stempla pocztowego)
 2. Prace należy składać w siedzibie Parku bądź pod adresem:

Krajeński park Krajobrazowy ul. Pocztowa 2 89-410 Więcbork

 1. Laureaci konkursu otrzymują nagrody o wartości:

– I miejsce 1500 zł

– II miejsce 1000 zł

– III miejsce 500 zł

– wyróżnienia po 100 zł

 1. Komisję konkursową powołuje Dyrektor Krajeńskiego Parku krajobrazowego.
 2. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Jury Konkursowe ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród lub dokonać innego ich podziału.

13.Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 listopada 2017roku, wyniki opublikowane zostaną w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Parku.

 1. W listopadzie zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:

-bezpłatnego publikowania wszystkich zdjęć nadesłanych na konkurs, \

– bezpłatnego wystawiania prac konkursowych na wystawach, pokazach organizowanych przez Krajeński Park Krajobrazowy

ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!!

 

 

 

ZGŁOSZENIA:

 

Konkurs fotograficzny „Krajeński Park Krajobrazowy w obiektywie ”

Godło ………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………….
wiek…………………………………………………………………………..

 

Kontakt tel./e-mail …………………………………………………………………………………………………..
Liczba zdjęć zgłoszonych do konkursu …………….

 

Oświadczam, że osoba wymieniona powyżej z imienia i nazwiska jest autorem wszystkich zdjęć złożonych na konkurs wraz z tą kartą, a dane są zgodne z prawdą.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji i promocji niniejszego konkursu, w tym podania podstawowych danych osobowych autora w materiałach drukowanych i w środkach masowego przekazu informacji. Ponadto, wyrażam także zgodę na bezpłatne i niekonsultowane eksponowanie oraz wykorzystywanie złożonych przeze mnie zdjęć konkursowych w publikacjach Krajeńskiego  Parku Krajobrazowego. 

 

Podpisanie niniejszego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

          ……………………………………………………………..                             data i podpis autora/opiekuna   /W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje opiekun prawny/
 

Print Friendly, PDF & Email
Informacje dotyczące skutków nawałnicy z 11 na 12 sierpnia 2017r.
Ocena Jakości Wody - z wodociągu publicznego w Runowie Kr.

Wielkość czcionki
Kontrast