Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Więcbork

Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym

 

Gmina Więcbork  jest w trakcie sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Więcbork na lata 2017-2023 (LPR), na którego opracowanie pozyskała dotację w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju. W związku z powyższym, Burmistrz Więcborka zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w  spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia  12 września 2017 r. (wtorek) o godz. 1800  w sali krajeńskiej  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku przy ul. Pocztowej 2 w Więcborku. 

Na spotkaniu zostanie przedstawiony i omówiony obszar zdegradowany i rewitalizowany Gminy Więcbork. Czynny udział społeczności lokalnej pomoże w planowaniu  przedsięwzięć do realizacji w ramach LPR.

Licząc na Państwa aktywność w ostatecznym kształtowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Więcbork na lata 2017-2023 serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu.

 

Print Friendly, PDF & Email
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 55 o intensywnych opadach deszczu
Przebudowa ul. Pomorskiej

Wielkość czcionki
Kontrast