INFORMACJA W SPRAWIE GAZYFIKACJI WIĘCBORKA

SZANOWNI PAŃSTWO,

Burmistrz Więcborka informuje, że od maja 2017 roku trwają rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy  w sprawie perspektyw budowy sieci gazowniczej na terenie Więcborka.

Chcąc precyzyjnie zdiagnozować kierunki rozwoju sieci gazowej na terenie naszego miasta, niezbędnym jest zbilansowanie oczekiwań i potrzeb energetycznych, zarówno mieszkańców indywidualnych, jak i odbiorców przemysłowych.

Obecnie prowadzone są analizy możliwości gazyfikacji pod względem technicznym i ekonomicznym. Aby dokonać wiarygodnego badania niezbędna jest identyfikacja potencjalnych klientów (odbiorców gazu). W tym celu zostały przygotowane ankiety do wypełnienia. Ankieta jest dobrowolna i służyć będzie jedynie w rozeznaniu potrzeby poszczególnych części miasta w zakresie dostawy gazu ziemnego.

W związku z powyższym prosimy wszystkie zainteresowane gospodarstwa domowe i wszystkie przedsiębiorstwa o zgłaszanie chęci skorzystania z przyłączenia się do sieci gazowej poprzez wypełnienie ankiet dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Wypełnienie ankiet jest pierwszym krokiem, który pozwoli Spółce Gazowniczej określić możliwości budowy sieci gazowej na naszym terenie. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym zobowiązaniem i nie pociąga skutków prawnych.

Wypełnione i podpisane  ankiety można składać w Urzędzie Miejskim w Więcborku (sekretariat/pok. nr 20) bądź przesłać pocztą elektroniczną na poniższe adresy e-mail:

odpady@wiecbork.pl

umwiecbork@wiecbork.pl

Do 31 października 2017 r.

W razie pytań lub niejasności odnośnie wypełniania ankiety, prosimy o kontakt telefoniczny tel. 52 3895 219, sprawą zajmuje się Pani Sandra Obara.

Uwaga! Ankieta w swojej ważności musi bezwzględnie zawierać dane osobowe i czytelne podpisy wypełniającego.

 

Print Friendly, PDF & Email
Włodarze miasta Więcbork złożyli kwiaty pod Pomnikiem Orła Białego
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW PRYWATNYCH

Wielkość czcionki
Kontrast