Dofinansowanie na demontaż azbestu w 2018r.

Burmistrz Więcborka, informuję iż, ogłasza nabór wniosków mieszkańców gminy Więcbork na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Dofinansowanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i środków gminy Więcbork.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2018r. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.bip.wiecbork.pl (zakładka: utylizacja azbestu) lub      w Urzędzie Miejskim w Więcborku, pokój nr 21. Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Dróg Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Osoby do kontaktu: Tomasz Fifielski, Joanna Cieślik – Kufel: (052) 389-52-20 lub 608-041-665.

 

Print Friendly, PDF & Email
Dotacje na budowę studni wierconych w 2018 r.
Zagrożenie ASF - Postępowanie w przypadku znalezienia padłego dzika

Wielkość czcionki
Kontrast