Władze Więcborka uczciły pamięć Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2018 roku z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku Grażyna Witczak, Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski, Zastępca Burmistrza Więcborka Jacek Masztakowski, Radny Rady Miejskiej w Więcborku Wojciech Janicki, przedstawiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w osobach Kazimierz Wilczyński, Romuald Adamski, Jan Szylka

złożyli kwiaty oraz zapalili znicze na grobach żołnierzy niezłomnych: Stanisława Gębala, Zbigniewa Madeja oraz Emila Cuprysia.

W uroczystościach uczestniczyła klasa mundurowa Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku oraz mieszkańcy Więcborka.

 

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…

Początek preambuły Ustawy o ustanowieniu
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

 

Print Friendly, PDF & Email
EKOPIEC 2018
Dyżur Urzędu Skarbowego

Wielkość czcionki
Kontrast