Transmisja

Dnia 26 czerwca 2024 roku o godzinie 12.00 w Centrum Aktywności Seniora w Więcborku odbędzie się posiedzenie IV Sesji Rady Miejskiej w Więcborku, transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem sesji, aby rozpocząć odbiór proszę kliknąć w poniższy link:

https://www.youtube.com/channel/UC2tVi6HI_HOh9yVZpwv9Q9A/live

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Więcborku.
 5. Przyjecie protokołu z III Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Więcborku.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Informacja Burmistrza Więcborka o pracy w okresie między sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacja Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Dróg o stanie dróg na terenie gminy Więcbork.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2024.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej jednostek budżetowych Gminy Więcbork.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie
  i restauratorskie w ramach zadania „Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane we wnętrzu kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbego w Pęperzynie.”
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie
  i restauratorskie w ramach zadania „Ratujemy kościół pw. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim – spinanie i stabilizacja pęknięć fundamentów i murów.”
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w ramach zadania „Prace ratunkowe okien kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie.”
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie
  i restauratorskie w ramach zadania „Prace ratunkowe przyziemia kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku.”
 19. Przyjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w ramach zadania „Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Zabartowie.”
 20. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.
 21. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 22. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest gmina Więcbork.
 23. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi.
 24. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Jeleń.
 25. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Śmiłowo.
 26. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Witunia
 27. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Jastrzębiec.
 28. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Zgniłka.
 29. Wolne wnioski i informacje.
 30. Zakończenie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku mgr Anna Łańska

Print Friendly, PDF & Email
Ostrzeżenia meteorologiczne - Upał - stopień 2
Otwarcie Skateparku w Więcborku

Wielkość czcionki
Kontrast