Konkurs Fotograficzny 2016

Wręczenie nagród

26 października 2016 r.   podczas XXVI sesji Rady Miejskiej w Więcborku,

laureaci II edycji konkursu fotograficznego „Razem Promujemy Więcbork”

odebrali nagrody ufundowane przez Gminę Więcbork.

I MIEJSCE zajął: Andrzej Fryżewski, który odebrał nagrodę z córkami

II MIEJSCE zajął: Mirosław Buława

III MIEJSCE zajęła: Nina Śmielińska, w imieniu której nagrodę odebrał tata – Sławomir Śmieliński

 więcej informacji i fotorelacja : wiecbork.pl/14271

 


Rozstrzygnięcie Konkursu

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Więcborka dokonała oceny 43 prac konkursowych. Cztery spośród nadesłanych prac nie spełniły wymagań minimalnych plików.

Po burzliwych obradach Komisja opierając się o kryteria wymienione w załączniku do Zarządzenia nr 0050.47.2016  Burmistrza Więcborka, z dnia 11 lipca 2016r. wyłoniła zwycięzców.

I miejsce – Pan Andrzej Fryżewski

II miejsce – Pan Mirosław Buława

III miejsce – Pani Nina Śmielińska

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział  i gratulujemy pomysłowości.

Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone na Sesji Rady Miejskiej w Więcborku w dniu 26 października 2016r. Zdobywcy nagród zostaną poinformowani telefonicznie o szczegółach dotyczących wręczenia nagród.

Niebawem zostanie zorganizowana wystawa wszystkich  prac fotograficznych przesłanych na konkurs.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję wakacyjnego konkursu fotograficznego „Razem promujemy Więcbork”.

 


Ogłoszenie

Właśnie ruszyła druga edycja konkursu fotograficznego “Razem Promujemy Więcbork”, którego organizatorem jest Urząd Miejski w Więcborku. Czas trwania tegorocznej edycji to 11.07.2016r. – 12.09.2016r.

Trzy proste kroki do wygranej:

  1. kup koszulkę z logo gminy w Punkcie Informacji Turystycznej w Bibliotece Miejskiej w Więcborku (koszt 10 zł.)
  2. zrób zdjęcie w koszulce w ciekawym miejscu w Polsce lub poza granicami naszego kraju,
  3. wypełnij formularz zgłoszeniowy,  zaakceptuj regulamin i potwierdź zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby ze zdjęcia i załącz zdjęcie.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Telefon

Adres e-mail

Numer PESEL

Zdjęcie

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję zapisy Regulaminu Konkursu „Razem Promujemy Więcbork”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. tj. 2016 poz.922) dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz na ich opublikowanie na stronach internetowych Organizatora.
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku przez Urząd Miejski w Więcborku, organizatora konkursu fotograficznego „Razem promujemy Więcbork” w działaniach informacyjno-promocyjnych.


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast