Konkurs Fotograficzny 2017

Trzy kroki do wygranej:

  1. kup koszulkę z logo gminy w Punkcie Informacji Turystycznej w Bibliotece Miejskiej w Więcborku (koszt 15 zł.)
  2. zrób zdjęcie w koszulce w ciekawym miejscu w Polsce lub poza granicami naszego kraju,
  3. wypełnij formularz zgłoszeniowy,  zaakceptuj regulamin i potwierdź zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby ze zdjęcia i załącz zdjęcie.

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Telefon

Adres e-mail

Numer PESEL

Zdjęcie

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję zapisy Regulaminu Konkursu „Razem Promujemy Więcbork”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. tj. 2016 poz.922) dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz na ich opublikowanie na stronach internetowych Organizatora.
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku przez Urząd Miejski w Więcborku, organizatora konkursu fotograficznego „Razem promujemy Więcbork” w działaniach informacyjno-promocyjnych.

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast