Ulica Dolna i Górna w Więcborku po remoncie!!!

Na przełomie lipca i sierpnia br. wykonano remont ulic Dolnej i Górnej w Więcborku. prace remontowe obejmowały częściową wymianę chodników oraz położenie nowej nawierzchni z masy bitumicznej. Jest to kolejna inwestycja drogowa mająca na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawiająca estetykę w Więcborku. Gmina na ten cel przeznaczyła kwotę 66.000,00 zł.

Print Friendly, PDF & Email
Kąpieliska przy Jeziorze Więcborskim otwarte!
Ulica Wodna i cześć Strzeleckiej w Więcborku po remoncie!!!

Wielkość czcionki
Kontrast