Modernizacja dróg i ulic w Więcborku

Po wielu latach decyzją Burmistrza Więcborka oraz radnych Rady Miejskiej w Więcborku wyremontowano ulicę Brzozową w Więcborku. Koszt remontu, który został wykonany w dniu 28.09.2017 r. to kwota 90.000,00 zł. Remont tej ulicy był od dawna oczekiwanym przez mieszkańców. Był to ostatni etap modernizacji dróg na tzw. Florydzie.

Droga relacji Zakrzewek – Nowy Dwór zmodernizowana i oddana do użytku!!!

25 września został ukończony ostatni etap modernizacji w technologii masy bitumicznej drogi gminnej relacji Zakrzewek – Nowy Dwór. Inwestycja ta realizowana była od wielu lat. Każdego roku Gmina Więcbork przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego realizowała określony odcinek. Dofinansowanie z każdym rokiem ulegało zmniejszeniu, dlatego tak ważna była decyzja Burmistrza Więcborka oraz radnych Rady Miejskiej w Więcborku o zakończeniu tej inwestycji bez względu na wysokość dofinansowania. Na tą inwestycję przeznaczono kwotę 243 939,53 zł. z czego dofinansowanie wyniosło 48 500,00 zł.

Print Friendly, PDF & Email
Zdjęcia z planu filmowego "Karolewo 1939"
Zawody motocrossowe w Więcborku

Wielkość czcionki
Kontrast