“Silni duchem” pozyskali nowy sprzęt

Krajeńskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane „SILNI DUCHEM” w Więcborku pragnie poinformować, że w mijającym roku udało nam się pozyskać środki w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica- Projekt „Inicjuj z FIO bis” dofinansowanemu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nasze Stowarzyszenie pozyskało fundusze na zakup sprzętu potrzebnego do komunikacji, rozliczenia projektów oraz dokumentowania naszych cyklicznych spotkań.  Za otrzymane fundusze zakupiliśmy laptop wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz aparat fotograficzny. Chcemy być bardziej zauważeni dlatego dzięki lokalnej prasie, ulotkom i internetowi chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących wsparcia, zrozumienia innego chorego.

Zapraszamy wszystkich chorych na Stwardnienie Rozsiane na nasze spotkania.

Nikt nie zrozumie chorego lepiej niż inny chory.

Print Friendly, PDF & Email
Prognoza pogody
Kolejny rekord frekwencyjny Objazdowego Kina Visa w Więcborku

Wielkość czcionki
Kontrast