Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi.

 

                      Krajeńskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane „SILNI DUCHEM” w Więcborku pragnie poinformować, że w mijającym roku udało nam się pozyskać środki w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi.  Tytuł naszego zadania to: SILNI DUCHEM silniejsi i ciałem- Rehabilitacja chorych na SM. Dzięki darowiznom pozyskanym od darczyńców, ale przede wszystkim dzięki środkom z konkursu udało się przeprowadzić 28 dziesięciodniowych sesji rehabilitacyjnych, które odbywały się i dalej odbywają się w Pracowni Fizjoterapii przy Szpitalu Powiatowym w Więcborku oraz w Zakładzie Rehabilitacji IZOMED w Sępólnie Krajeńskim. U 14 osób, które miały możliwość skorzystania z zabiegów i ćwiczeń nastąpiła poprawa sprawności fizycznej, zmniejszenie bólu, zwiększenie samodzielności i wzmocnienie motywacji do walki o utrzymanie sprawności. Rehabilitacja poza leczeniem farmakologicznym jest podstawową formą poprawy jakości życia chorych. Bardzo cieszymy się, że udało nam się osiągnąć tak wiele w tak krótkim czasie.

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszamy na program "W Borach i na Krajnie"
Jarmark Mikołajkowy - Więcbork '2017

Wielkość czcionki
Kontrast