Nowe zasady szacowania szkód łowieckich!

 

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe zasady szacowania szkód w uprawach rolnych.

W myśl znowelizowanej ustawy wnioski o oszacowanie szkód łowieckich poczynionych przez dziką zwierzynę należy składać w Urzędzie Miejskim, który zajmie się koordynacją szacowania szkód.

 

We wniosku o szacowanie szkód muszą znaleźć się następujące dane: imię i nazwisko albo nazwa gospodarstwa, które poniosło straty; adres miejsca zamieszkania rolnika; wskazanie miejsca wystąpienia szkody, wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy, bardzo ważne jest podanie numer telefonu, aby jak najszybciej skontaktować się z rolnikiem.

 

W skład zespołu szacującego szkody łowieckie wchodzą: rolnik (właściciel, posiadacz działki, na której wystąpiły szkody), przedstawiciel koła łowieckiego oraz sołtys danego sołectwa.

 

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda  przysługuje odwołanie do Nadleśnictwa właściwego ze względu  na  miejsce  wystąpienia  szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

 

Fotografia tytułowa: Shutterstock

 

Print Friendly, PDF & Email
“Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”
Ostrzeżenia meteorologiczne nr 13

Wielkość czcionki
Kontrast