REGULAMIN PRZEMARSZU ULICAMI MIASTA W DNIU 3 MAJA 2018 ROKU

REGULAMIN PRZEMARSZU ULICAMI MIASTA W DNIU 3 MAJA 2018 ROKU            

W RAMACH OBCHODÓW NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI                       

W WIĘCBORKU

 

 1. Organizatorem przemarszu jest Urząd Miejski w Więcborku, ul. Mickiewicza 22;
 2. Zbiórka uczestników przemarszu nastąpi od godziny 10.15 na placu przed Szkołą Podstawową nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku, ul. Wyzwolenia 19;
 3. Formowanie przemarszu nastąpi w godzinach od 10.20 do 10.25;
 4. Trasa przemarszu przebiegać będzie ulicami Wyzwolenia, Gen. J. Hallera w kierunku Placu Jana Pawła II (Rynek);
 5. Kolumna korowodu będzie poruszała się za policyjnym radiowozem, a zamykać go będzie wóz strażacki OSP Więcbork;
 6. Kolumna liczyć będzie około 100 osób;
 7. Osoby biorące udział w przemarszu poruszać się będą całą szerokością pasa jezdni przy całkowicie zamkniętym przez Policję i OSP Więcbork ruchu drogowym;
 8. Całość przemarszu zabezpieczą Strażacy z OSP Więcbork w porozumieniu  z funkcjonariuszami Policji.
 9. Łączność odbywać się będzie przy pomocy telefonów komórkowych;
 10. Na przemarsz nie mają wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 11. Osoby uczestniczące w przemarszu winny stosować się do obowiązujących zasad ruchu drogowego i reagować na wszystkie wskazówki Policji i Straży;
 12. Osoby nieletnie biorące udział w przemarszu przebywać będą pod opieką osób pełnoletnich (rodziców, opiekunów);
 13. Osoby, które nie podporządkują się zaleceniom regulaminu będą kierowane na chodnik;
 14. Po przemarszu kolumny trasa przemarszu będzie natychmiast przywrócona do właściwego stanu i udostępniona dla ruchu drogowego;
 15. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje przedstawiciel organizatora.
 16. Organizatorzy przemarszu będą obecni podczas trwania przemarszu;
 17. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom przemarszu na stronie internetowej wiecbork.pl oraz powieszony zostanie na tablicy informacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku.
Print Friendly, PDF & Email
Komunikat ZGK
Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w Więcborku.

Wielkość czcionki
Kontrast