KOLEJNA INWESTYCJA DROGOWA

Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski wystąpił do radnych Rady Miejskiej w Więcborku z projektem zmian do budżetu Gminy Więcbork na 2018 r. proponując wygospodarowanie środków finansowych w wysokości 158.000,00 zł. na wykonanie zadania pn.: „Utwardzenie terenu przy Cmentarzu Komunalnym w Więcborku”. Uchwałą nr XLIV/334/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 maja 2018 r. radni zaakceptowali ten pomysł. Inwestycja ta będzie polegała na utwardzeniu miejsc postojowych przy użyciu płyt ażurowych oraz ciągu jezdnego przy użyciu kostki brukowej. Wykonanie tego zadania jest bardzo potrzebne i od wielu lat oczekiwane przez mieszkańców oraz osoby odwiedzające cmentarz. Inwestycja ta wpisuje się w ciąg inwestycji drogowych wykonywanych przez Burmistrza na terenie Gminy Więcbork i będzie ostatecznym elementem zagospodarowania terenu przy cmentarzu.

Jednocześnie informujemy, że planowany termin jej wykonania to okres wakacyjny. W tym okresie mogą pojawić się okresowe utrudnienia dla osób odwiedzających cmentarz.

Print Friendly, PDF & Email
Komunikat dotyczący jakości wody zaopatrującej mieszkańców w obrębie Sypniewa.
RONDO WYKONANE

Wielkość czcionki
Kontrast