„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu” oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzewku” w obiektywie.

Po podpisaniu umów z wykonawcami zostały rozpoczęte prace termomodernizacyjne na 

dwóch budynkach oświatowych na terenie Gminy Więcbork.

W ramach inwestycji zostaną wykonane: termomodernizacje dachów, termomodernizacje ścian (ocieplenie, siatkowanie, gładź tynkarska, struktura, malowanie), wymianą części stolarki okiennej, wymianą stolarki drzwiowej, wymianą obróbek blacharskich, wymianą instalacji odgromowej oraz pozostałymi robotami budowlanymi.

Projekty są współfinansowany ze środków rezerwowych wojewody kujawsko – pomorskiego. 

Inwestycje zostaną zakończone w całości w 2018 roku. Termomodernizacja budynków szkół w stopniu ogólnym poprawi jakość infrastruktury społecznej. Ponadto użytkowanie zmodernizowanej infrastruktury oświatowej pozwoli na poprawę jakości świadczenia usług edukacyjno – oświatowych. 

Poniżej fotorelacja

Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu

 

Szkoła Podstawowa w Zakrzewku

Print Friendly, PDF & Email
Zmiana organizacji ruchu 19.08.2018 r. Więcbork ul. Strzelecka
Odbiór końcowy prac budowlanych

Wielkość czcionki
Kontrast