Sygnalizacja świetlna w Więcborku zmodernizowana!

Po wielu staraniach ze strony Burmistrza Więcborka Pana Waldemara Kuszewskiego będących odpowiedzią na sygnały płynące ze strony kierowców udało się w bieżącym roku dojść do porozumienia z ZDW w Bydgoszczy w sprawie zmodyfikowania sygnalizacji świetlnej w Więcborku. W wyniku rozmów podpisano umowę dotacji na podstawie, której Gmina Więcbork przekazała na ten cel 40.000,00 zł. Dzięki tej dotacji ZDW w Bydgoszczy dokonał modernizacji sygnalizacji świetlnej w rejonie wiaduktu kolejowego w Więcborku na drodze wojewódzkiej nr 189. W wyniku tej inwestycji w rejonie skrzyżowania ulic Złotowskiej i Dworcowej ruch stał się płynniejszy.

Nowa sygnalizacja jest teraz wyposażona w wideodetekcję. W ten sposób długość poszczególnych cyklów świateł jest dostosowana do natężenia ruchu na drodze wojewódzkiej. Skróciło to przede wszystkim w godzinach szczytu czas oczekiwania na przejazd pod wiaduktem.

Zadanie kosztowało 103 tysiące złotych. Współfinansowała je gmina w wysokości 40.000,00 zł., której zależało na poprawie płynności ruchu. Wahadłowa sygnalizacja świetlna pod wiaduktem kolejowym oraz na skrzyżowaniu z ul. Dworcową powstała w 2011 roku. Pozwoliła ona wygrodzić część jezdni i zarezerwować ją dla pieszych i rowerzystów.

Print Friendly, PDF & Email
GMINNY KONKURS RECYTATORSKI >>ZAKRZEWEK 2018<<
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent

Wielkość czcionki
Kontrast