Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zabartowie

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,800 km w obrębie geodezyjnym Zabartowo dz. nr 38”

Przedmiotowa droga przed modernizacją miała nawierzchnię tłuczniową, z licznymi koleinami. Pas drogowy nie był właściwie zagospodarowany, miał nieregularną szerokość jezdni, ze źle funkcjonującym odwodnieniem korony drogi.
Droga ta została zakwalifikowana do modernizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej – Umowa na realizację Nr UM_RW.7152.1.084.2018
z dnia 4 maja 2018r.
Prace wykonane zostały na drodze o szerokości jezdni 4,0 m na odcinku o długości 0,800 km. Polegały na wykonaniu nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej. Ponadto ze środków własnych wykonano dodatkowo 200 m przedmiotowej drogi.
Prace modernizacyjne wykonywane były w terminie od 12.09.2018r. do 11.10.2018r.
Zmodernizowana droga jest jedną z głównych dróg dojazdowych do pól uprawnych
w miejscowościach Zabartowo, Puszcza, Czarmuń i Runowo Krajeńskie.
Ogólna wartość wykonanej modernizacji wyniosła 649 538,40 zł w tym ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 76 800,00 zł.

Print Friendly, PDF & Email
Krajeńskie Opowieści Historyczne - odcinek 2
Transmisja

Wielkość czcionki
Kontrast