Konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Szanowni Państwo, 

Minister Infrastruktury zaprasza na konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Od 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca 2021 r. odbędzie się 28 spotkań konsultacyjnych w całym kraju. Projekty planów zawierają konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy. Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na  www.stoppowodzi.pl

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią spotkania konsultacyjne w Bydgoszczy (16 marca) oraz Pile (17 marca), dotyczące obszaru Regionu Wodnego Dolnej Wisły oraz Noteci, podlegające RZGW Bydgoszcz zorganizowane będą w trybie online na platformie Webex. Na każdym ze spotkań zostaną omówione te same zagadnienia, które będą dotyczyć oddziaływania planowanych inwestycji w tym regionie.

Spotkania rozpoczną się o godz. 10.30 i potrwają do godz. 15.00. Podczas tych 5 godzin zaplanowane są dwa bloki prezentacji oraz czas na odpowiedzi na pytania zadane na czacie dostępnym przez cały czas trwania spotkania. Szczegółowy program spotkań stanowi załącznik do wiadomości.

Terminy spotkań konsultacyjnych

Spotkania odbędą się w dniach 16 i 17 marca 2021 r., w formie on-line na platformie Webex. Instrukcję jak korzystać z aplikacji znajdą Państwo w załączniku. Po zarejestrowaniu się, otrzymają Państwo automatyczną odpowiedź o otrzymaniu zgłoszenia. W dniu 15 marca zostanie wysłany do Państwa e-mail z potwierdzeniem udziału w spotkaniu oraz linkiem do spotkania on-line

Aby zarejestrować się na spotkanie należy wypełnić formularz on-line dostępny na stronie projektu https://stoppowodzi.pl/formularze-rejestracji-na-spotkania-konsultacyjne/ wybierając odpowiednie pole z datą. Rejestracja na spotkania w Bydgoszczy i Pile trwa tylko do 11 marca!

Jeden link można wykorzystać wyłącznie dla jednego stanowiska komputerowego lub urządzenia mobilnego (na każdy adres email zostanie wysłany jeden link).

Podczas spotkania możliwe będzie zadawanie pytań dotyczących konsultowanych dokumentów na czacie spotkania.

Zgłaszanie uwag oraz wniosków dla osób, które nie mają możliwości składania formularzy w wersji elektronicznej możliwe jest również pod numerem infolinii:

+48 22 299 10 26  (połączenie z numerem jest płatne wg. stawek operatorów)

Uprzejmie informujemy, że udział w spotkaniach konsultacyjnych jest bezpłatny. Potwierdzenie uczestnictwa wraz z linkiem do spotkania on-line zostanie wysłane na podany w formularzu adres e-mail dzień przed spotkaniem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne połączenia związane z indywidualnymi ustawieniami urządzeń, oprogramowania oraz jakością połączenia internetowego uczestników spotkania.  Zalecamy wcześniejsze zapoznanie się z platformą Webex w celu przetestowania poprawności działania oraz ułatwieniu poruszania się po niej. Wraz z linkiem do spotkania otrzymają Państwo krótki przewodnik po platformie. Podczas udziału w spotkaniu rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Chrome oraz stałego łącza. Prosimy o wyłączenie mikrofonów i kamer podczas spotkania.

Informujemy, że spotkania będą rejestrowane.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do udziału w konsultacjach. To ważne dla naszego, wspólnego bezpieczeństwa.

Z poważaniem,

Zespół ds. konsultacji społecznych

Print Friendly, PDF & Email
Serwis Miasta i Gminy Więcbork - luty '2021
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 41 - oblodzenie

Wielkość czcionki
Kontrast