Stowarzyszenie Klub Abstynenta Razem Od Nowa w Więcborku otrzymało dofinansowanie

Z przyjemnością informujmy, że nasze Stowarzyszenie Klub Abstynenta Razem Od Nowa w Więcborku otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Wspólnie to możliwe!” w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, prowadzony przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli. Otrzymaliśmy dofinansowanie w Obszarze 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie. Projekt jest realizowany w okresie od 2021-10-01 do 2022-12-31.  Jest nam niezmiernie miło, że to tylko nasze Stowarzyszenie w całym województwie kujawsko-pomorskim otrzymało dofinansowanie. Fundusze te są formą pozaunijnej pomocy zagranicznej udzielanej przez Państwa-Darczyńców:  Norwegię, Islandię i Liechtenstein 14 państwom członkowskim Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Południowej. Jest to rodzaj kontrybucji Państw-Darczyńców, które nie są członkami Unii Europejskiej, ale korzystają z unijnego dostępu do rynków i przepływu towarów. Beneficjentami pomocy są: Polska, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia.

Print Friendly, PDF & Email
Wspólne sprzątanie terenu przy Jeziorze Więcborskim
Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Wielkość czcionki
Kontrast