Ogłoszenie

Zarządzenie Nr 0050.6.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Załączniki do pobrania w linku zamieszczonym poniżej:

https://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/zarzadzenie-nr-0050-6-2023-burmistrza-wiecborka-z-dnia-18-stycznia-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-wykonanie-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-kultury-fizycznej-sportu-i/

Print Friendly, PDF & Email
103 rocznica powrotu Więcborka do granic RP
Aktualne nabory wniosków w ramach PROW

Wielkość czcionki
Kontrast